Bild: R. Minchin, Arecibo Obs./Cardiff U./INT/WSRT
Radiobilden som visas med vita curvor sammanfaller med ett område utan stjärnljus. (Bild: R. Minchin, Arecibo Obs./Cardiff U./INT/WSRT)

Genom att observera radiostrålning från en del av galaxhopen Virgo, har man kunnat se tecken på av en galax i ett område utan stjärnljus. Med nya observationer från Westerbork radioteleskopet i Nederländerna har man kunnat beräkna att radiostrålningen har genererats av ett gasmoln med 100 miljoner solmassor. Faktum att sådana objekt existerar är ytterst osannolikt enligt nuvarande teorier för galaxbildning. Kanske är det dags att ändra på dem rejält.
Läs mer hos Arecibo-obsevatoriet