Bild
Visualisering av en neutronstjärna med dess magnetiska fält och radiostrålar. (Bild: Russel Kightly Media)

Brittiska astronomer rapporterar upptäckten av en ny stjärntyp som liknar pulsarer men med mycket längre mellan pulserna. Till skillnad från klassiska pulsarer som varje bråkdel av en sekund skickar ut radiostrålar som bara varar i några millisekunder, skickar de nya RRAT-stjärnorna radiopulser med perioder på 5 minuter upp till flera timmar. Det är som om de har en lägre puls än klassiska pulsarer.
Pressmeddelande från Jordell Bank Observatory