Bild: NASA
Besättningen på Internationella rymdstationen ISS tog den här bilden under onsdagens totala solförmörkelse. Delar av Cypern och Turkiets kust kan skönjas vid sidan om månens skugga. (Bild: NASA)