Ingen vet säkert vad den så kallade mörka materian är, men man har kunnat mäta dess gravitationella dragkraft sedan länge. Tidigare forskning har lett fram till att man nu är överens om att det finns fem gånger så mycket mörk materia som det finns synlig materia. En alternativförklaring, som klarar sig utan mörk materia, bygger på att Newtons gravitationslag kanske fungerar annorlunda på stora avstånd, alltså i galaxernas yttre delar och i galaxhopar.
Men nu har en grupp astronomer kring Douglas Clowe från Tucson, Arizona, kunnat visa att mörk materia verkligen finns. De har studerat två galaxhopar som just har flugit genom och passerat varandra, och har mätt var massan finns i detta system med hjälp av den gravitationella lins-effeken. Om den mörk materian inte hade funnits skulle det mesta av massan finnas där den heta interstellära gasen är (rött i bilden). De nya observationerna visar att detta inte är fallet. Systemets totala massa (blått i bilden) är koncentrerad kring varje galax för sig istället för att vara hos den interstellära gasen. De tyngsta delarna är alltså runt galaxerna, inte där gasen är, och eftersom man vet att galaxerna själva inte väger så mycket, tyder det starkt på att den mörka materian verkligen finns.

Läs mer i Chandra-pressreleasen, hos bloggen Cosmic Variance eller titta på en animation av hur krocken kan ha skett.

Bild: NASA/CXC/CfA/M.Markevitch m fl (röntgen), NASA/STScI/Magellan/U. Arizona/D. Clowe m fl (synligt ljus), NASA/STScI/ESO WFI/Magellan/U.Arizona/D.Clowe m fl (linsningskarta).
Bild av galaxhopen Gevärskulehopen i optiskt (gult), röntgenstrålning som visar den heta gasen (rött) och mörk materia (blått). Bild: NASA/CXC/CfA/M.Markevitch m fl (röntgen), NASA/STScI/Magellan/U. Arizona/D. Clowe m fl (synligt ljus), NASA/STScI/ESO WFI/Magellan/U.Arizona/D.Clowe m fl (linsningskarta).