Ett av problemen med nästa generationens rymdbaserade observatorier, såsom James Webb-teleskopet, är att för många astronomiska objekt faller i deras synvinkel. Det är då ytterst viktigt att kunna särskilja mellan dessa och att kunna blockera ljus från starka källor för att kunna se närliggande ljussvaga källor. På så sätt kan man se ljussvaga, och därmed avlägsna, objekt. Den senaste lösningen för detta problem går ut på att man använder massor av mikroslutare för att blockera delar av teleskopspegeln. För James Webb-teleskopet har man föreslagit att använda 62000 sådana slutare, och då kan man välja vilka man vill sluta för att se avlägsna objekt.
Läs mera hos NASA

166370main_microshutter
En mikroslutarpanel. (Bild: NASA/Chris Gunn)