Kan man se stjärnor genom Saturnus ringar? Svaret är ja, nej, ja, nej,… — nya mätningar från sonden Cassini visar att ringarna är klimpigare än man tidigare trott. Det är just ljuset från stjärnor bakom ringarna som man mätt för att undersöka ringarnas småskaliga struktur. De partiklar som utgör ringen verkar vara organiserade i klumpar på 30-50 meter, med nästan tomma glappar mellan dem. Enligt rapporten i New Scientist så betyder det att ringarna kan vara dubbelt så tunga som man tidigare trott.
Läs mer hos Cassini
Sammanfattning av originalartikeln i tidskriften Icarus

Bild: NASA/JPL/University of Colorado
Utifrån hur stjärnor blinkar när ringarna passerar framför dem har man tagit fram denna bild på Saturnus ringar. Fler bilder på ringarna finns på Cassinis hemsida. (Bild: NASA/JPL/University of Colorado)