Bild: Paul Boven, JIVE / NASA
Såhär kopplades radioteleskopen samman tvärs över vår kära jord (Bild: Paul Boven / JIVE / NASA Visible Earth)

Radioteleskopi har en stor fördel – med hjälp av så kallad interferometri kan man koppla samman flera radioteleskop och då få en upplösning som skulle motsvaras av ett enda teleskop med samma storlek som avståndet mellan teleskopen. Genom att använda teleskop på olika kontinenter kan man därigenom få extremt hög upplösning, eftersom det kan motsvara att använda ett radioteleskop som är lika stort som hela jorden.

Denna teknik finns redan och används flitigt av radioastronomer, men det kan ta flera veckor att föra samman data från alla teleskop, och aldrig tidigare har man kunnat göra detta i realtid. Det är Australiens ”vetenskapsbyrå” CSIRO som ordnade detta för en konferens för nätverksexperter i Kina. Det handlar om väldigt stora datamängder över väldigt stora avstånd, och först nu har man kunnat koppla samman ett radioteleskop i Australien med ett i Kina och några i Europa med den hastighet som krävs.

Läs pressreleasen på CSIROs hemsida