Det är mycket som händer i Kiruna just nu. Den 13-14 september är det årets Rymdforum som går av stapeln (Rymden i dag har mer om detta), och en vecka senare blir det Astronomdagarna. Men förra veckan hölls ett litet men viktigt möte, om solen och klimatets förändringar sedan istiden, MUSCAD 2007. Jag ringde upp arrangören Rickard Lundin, professor i rymdfysik vid IRF i Umeå. Högst på agendan för de samlade rymdfysiker och atmosfärsfysiker stod solen och dess påverkan på jorden på lång sikt.
&mdash Vi sträckte oss över hela skalan fram till idag, säger Lundin.
Diskussionen behandlade de olika typer av mätningar som kan fungera som ställföreträdare för direkta mätningar av solen, som till exempel antalet solfläckar.
— Det enda vi kan göra är att jämföra med klimatet. Vi vet att det har skett nedkylningar förr i tiden, till exempel under det som kallas Maunder-minumum.
Rickard Lundin menar att sådan forskning som till exempel nyligen visade att solens variation inte kan förklara de senaste decenniernas temperaturhöjning inte kan säga så mycket om solens klimatpåverkan på lång sikt.
— De har bara tittat på solens totala magnitud, och det är bara gjort under de sista 25 åren. Det är inte så mycket att jämföra med. Man har som utgångspunkt det synliga ljuset, medan det osynliga ljuset, röntgenstrålning, partikelstrålning och så vidare, kan variera med en faktor hundra under en solcykel. Den påverkan som de här variationer ger har man kunnat studera på både jorden och andra planeter.
För närvarande är solen inne på ett mycket lugnt minimum både vad gäller solfläckar och aktivitet. Om 5-7 år år blir det solfläcksmaximum igen och det är mycket oklart om maximumet blir kraftigt eller svagt.
— Just nu står det alltså och väger. För oss är det ett sanningens ögonblick för hur mycket solens variabilitet betyder för klimatet på jorden, säger Rickard Lundin.
Andra bloggar om: , , ,

Bild:  Per-Jonas Blind
Arbojaure, där tusenåriga trädrester kan berätta om jordens klimat förr i världen, var utflyktsmål för klimatkonferensen i Kiruna förra veckan. (Bild: Per-Jonas Blind)