Genesisprojektet utformades av NASA för att utforska solvinden, där fördelningen av olika isotoper av diverse grundämnen kan ge information om hur solsystemet har bildats. En satellit sköts upp år 2001 och cirklade kring jorden i tre år, innan den återvände till marken. Tyvärr fungerade inte utlösningsmekanismen till fallskärmen, så de inhyrda Hollywood-stuntmän som skulle fånga sonden med hjälp av helikoptrar var tvungna att väja åt sidan (jo, detta är faktiskt en sann historia).

Bild: USAF 388th Range Sqd / NASA
Såhär var det inte tänkt att Genesis skulle se ut efter landningen. (Bild: USAF 388th Range Sqd / NASA)

Nu har forskare från Los Alamos National Laboratory i New Mexico, USA börjat få ihop tillräckligt mycket data från spillrorna av sonden för att kunna dra några första slutsatser. Bland annat har olika typer av solvind undersökts för att få en indikation på om fördelningen av vissa isotoper är annorlunda i solvinden än i solen själv. Data verkar tyda på att isotopfördelningen är densamma, vilket ger forskarna hopp om att kunna använda dessa data för att utröna hur solsystemet såg ut i början av sin livstid.

Läs mer hos Nature News

Läs mer om Genesisprojektet hos NASA