Så säger fysikern John Charap om ett stycke svensk forskning i en artikel som heter Att klyva kvarken på Nature News. Det handlar om materians minsta beståndsdelar, och om jakten på den mörka materian. Den tokiga idén i fråga som kanske inte är så tokig är att det kan finnas så kallade preonstjärnor därute i universum, som skapades i big bang och innehåller uteslutande de löjligt små partiklar som föreslagits som beståndsdelar i kvarkar och leptoner. Just det, de partiklar som enligt dagens fysik inte skulle bestå av några mindre delar alls. Preonstjärnor tros kunna vara små som ärtor men väga lika mycket som månen. Preonstjärnornas främsta förespråkare är luleforskarna Fredrik Sandin och Johan Hansson, och nu har de publicerat en artikel i ansedda tidskriften Physical Review D där de förklarar hur man snart faktiskt skulle kunna se tecken på dessa konstiga stjärnor, via gravitationsvågor eller om en skulle krocka med jorden. Och om de går att upptäcka så borde de vara tillräckligt många för att utgöra en stor del av den nu mörka materian, säger Sandin och Hansson.
[Uppdatering 2007-12-12: Nu kan du läsa Hansson och Sandins artikel om preonstjärnor i Populär Astronomi 2005/4 (pdf).]

Bild: J. Hansson
En preonstjärna (här med en tyngdkraftsskyddad fluga som jämförelse) prydde omslaget till Populär Astronomi i december 2005. (Bild: J. Hansson)