Dödsolyckan i juli 2007 hos rymdskeppsbyggarna Scaled Composites krävde tre liv och skakade den privata rymdindustrin. Nu har delstaten Kaliforniens säkerhetsexperter dömt ut företagets rutiner. Scaled Composites får böta motsvarande 167 000 kronor för att de brustit i att utbilda sina anställda i hur man hanterar lustgas, som används som bränsle inom rymdindustrin. Det rapporterar bland andra space.com, San Francisco Chronicle och Personal Spaceflight. Scaleds nästa farkost, SpaceShipTwo, väntas bli den som bär turister till rymden från New Mexico redan 2009, och från Kiruna 2012. Även om företaget redan skärpt sina säkerhetsrutiner så kommer domen olägligt. Onsdagen den 23 januari kommer nämligen Virgingrundaren Richard Branson att visa upp SpaceShipTwos utformning för medierna vid New Yorks American Museum of Natural History (rymdturism.se).

Bild: Virgin Galactic
Scaled Composites får böta för undermåliga säkerhetsrutiner på testanläggningen i Mojaveöknen. Under sommaren väntas SpaceShipTwo (bilden) testas där, för att sedan kunna bära rymdturister från bland annat det planerade Spaceport Sweden utanför Kiruna. (Bild: Virgin Galactic)