Bild: efter S. Driver m fl/ING
Grafen visar hur mycket ljus som skickas ut från stjärnor och galaxer i universum (svart kurva) — och hur mycket det skyms av stoft, damm och annat som kommer i vägen (grått område till vänster). Stoftet självt lyser i infrarött (röd kurva).

Astronomer har länge vetat att universum innehåller en hel del stoft som skymmer ljuset från avlägsna objekt. Men hur mycket stoft finns det egentligen, och hur mycket av universums ljus skyms egentligen?

En ny studie har använt sig av det så kallade Millennium-galaxkatalogen och kombinerat det med nya stoftmodeller för de galaxer som man observerat med det 2,5-meter stora Isaac Newton-teleskopet på La Palma. Den nya analysen, ledd av Simon Driver vid University of St Andrews, har visat att det hittills uppskattade stoftinnehållet har underskattats, och att universum innehåller mycket mera stoft än vad vi tidigare trodde. Det nya värdet på universums stoftinnehåll innebär att vi bara ser hälften av alla fotoner från fjärran universum, och därmed att universum är i princip två gånger ljusstarkare än våra mätningar visar. Resultatet har publicerats i månadens utgåva av Astrophysical Journal Letters.