UV ljus från en röd superjätte

Den observerade UV blixten från stjärnan när supernovan exploderar (Bild: Oxford universitet)

Astronomer observerar ofta stjärnor vid deras sista utvecklingsstadier, eller efter det att de har redan exploderat i en supernova. Observationer av supernovor strax vid explosionens tidpunkt är dock mycket svårare att utföra då stjärnutvecklingsmodellerna inte kan förutsäga explosionens exakta tidpunkt.  För mindre än en månad sedan kom den första röntgenbilden från en exploderande supernova, och nu har ett internationnellt forskarlag observerat UV strålning från en röd superjätte när den exploderar i en supernova. Den observerade strålningen kommer från den miljongradiga stjärnans kärna. Med fyra timmars fördröjning följs denna blixt av en shock våg som tränger igenom stjärnan med en hastighet upp mot 50 milljoner kilometer per timme, och så föds en supernova.

Läs pressmeddelandet hos Oxford universitet

1 KOMMENTAR

  1. Även då shockvågen når ytan förväntas supernovan stråla stark i ultraviolett, och intressant nog sågs två toppar i observationerna.

    Anledningen till att det är i röntgen och UV man har sett de allra tidigaste stadierna i en supernovaexplosion, är att de är så varmt att nästan all strålning är ovanför det optiska bandet.

Comments are closed.