ESOs generaldirektör Tim de Zeeuw (vänster) och Österrikes vetenskaps- och utbildningsminister Johannes Hahn (höger). (Bild: ESO)

”Förutom att ge österrikiska astronomer full tillgång till ESO:s resurser, innebär den nya överrenskommelsen att Österrike nu räknas som en medlemstat och därmed deltar i att utforma framtidens vetenskap.” Så sa ESOs general-direktör Tim de Zeeuw förra veckan i Wien. ESO, europeiska sydobservatoriet (”European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere”) är en forskningsorganiation som styrs av fjorton europeiska stater. ESO grundades år 1962 av fem länder (Belgien, Frankrike, Nederländerna, Sverige, och Tyskland) och har sedan dess samlat på sig ytterligare nio stater (Danmark, Finland, Italien, Portugal, Spanien, Schweiz, Storbritannien och Tjeckien), med Österrike som den fjortonde medlemsstaten sedan första juli 2008.