Bild: röntgen (NASA/CXC/IfA/C. Ma m fl); synligt ljus (NASA/STScI/IfA/C. Ma m fl)
En mäktig galaxhopskollision har skapat fyrdubbla galaxhopen MACSJ0717.5+3745 som skiner i röntgenstrålning (röda och blåa fläckarna) där gas mellan galaxerna hettas upp till hundratals miljoner grader. Det hela ligger över 5 miljarder ljusår bort i Kuskens stjärnbild.

När galaxhopar krockar på sitt ståtliga vis blir det hett, utdraget och intressant för såna som undrar hur universum ser ut och utvecklas på riktigt stora skalor. Ett bra exempel är Gevärskulehopen aka Projektilhopen som är vårt mest påtagliga bevis för att mörk materia verkligen finns. Nu har astronomerna Cheng-Jiun Ma, Harald Ebeling och Elizabeth Barrett använt Chandra- och Hubbleteleskopen för att kartlägga en annan, denna gång riktigt komplicerad kollision. I galaxhopen MACSJ0717.5+3745 går hela fyra galaxhopar samman. Forskarna ser dessutom bevis för att galaxhoparna ramlat ihop längs en 13 miljoner ljusår lång ström av galaxer och mörk materia. Det är sådana mäktiga och tröga strömmar – och krockarna som sker där de möts – som tros ligga bakom hur galaxerna ligger omsöm utspridda och ihopsamlade i universums kosmiska väv.
Mer hos Chandrateleskopet
Originalartikeln på arXiv.org