Foto: ESO
Kan E-ELT hamna här? ESO testar väderförhållanden för jätteteleskopet i Cerro Macon, Argentina. (Foto:ESO)

Vår kollega Dan Kiselman rapporterar från de europeiska proffsastronomernas stora konferens European Week of Astronomy and Space Science som just nu pågår i engelska Hatfield. Uppe för diskussion har varit Europeiska sydobservatoriets (ESO:s) planerade 42-meter-teleskop, E-ELT, och var det ska byggas. Dan skriver:
ESO-chefen Tim de Zeeuw sa att platsen för E-ELT ska utses i slutet av 2009, projekteringen vara klar 2010 och då vill han att beslutet ska tas i ESO Council. Bygget pågår sedan 2011-2018. En 42-metersspegel är ohyggligt stor om man tänker på att den inte skulle få plats i den tjusigt nybyggda föreläsningssalen där vi sitter. ESO:s prioriteter är att fortsätta driva La Silla-Paranal som världens bästa (tycker ESO) optiska-IR-observatorium, att slutföra Alma och ta det i bruk och att bygga E-ELT.
Brittisk astronom i publiken: E-ELT är ett väldigt dyrt projekt…
TdZ: Nej. Det kostar ungefär som VLT.
BAIP: [kommer av sig]… … jaha … men vill du överväga att slå ihop det med de konkurrerande projekten [amerikanska GMT och TMT]?
TdZ: Nej. Tänk på att pengarna inte går till Chile eller mitt bankkonto utan tillbaka till Europas högteknologiska industri.
”Chile”. Där försa sig kanske Tim de Zeeuw vad gäller lägesvalet för teleskopet! Andra länder kan hävda han är jävig när de överklagar det kommande beslutet till… ja till vilken domstol?