Jesper Sollerman blir ny ordförande för Svenska Astronomiska Sällskapet. Född på Gotland, han är 41 år och arbetar som lektor i astronomi vid Stockholms universitet där hans forskning rör supernovor och gammablixtar. Jesper är en populär föredragshållare och har även medverkat i tv.
Jesper Sollerman tog över ordförandeklubban från astronomiprofessorn Gösta Gahm vid Sällskapets årsmöte på tisdagen den 16 mars i Stockholm.
Att entusiasmera och föra ut astronomi till folket är målet för Jesper, men hans program vill han först förankra med den nya styrelsen.
– Det är en spännande utmaning, säger han.