Bland de sju astronauterna ombord på rymdfärjan Discovery finns astronauterna Naoko Yamazaki, Dottie Metcalf-Lindenburger och Stephanie Wilson: tillsammans med ISS-besättningsmedlemmen Tracy Dyson blir det första gången som så många som fyra kvinnor befinner sig i rymden samtidigt. (Bild: NASA tv)

Christer Fuglesangs trogna rymdfarkost Discovery är på väg till rymdstationen ISS igen – för näst sista gången. Efter den här flygningen återstår bara ytterligare tre rymdfärjebesök till stationen. I maj blir det Atlantis sista gång, i september Endeavours, och i november blir det just Discovery som får sätta punkt för rymdfärjornas nästan 30 år långa historia. Den nuvarande flygningen kan du läsa om hos Johnny Rönnbergs Astrowebb. Efter rymdfärjorna börjar en mycket intressant tid då ISS trafikeras främst av Ryssland, och NASA ska göra sitt bästa för att hjälpa den kommersiella rymdfarten att dela på USA:s rymddrömmar. Det är inte alla som tycker att det räcker. Planetariechefen och anlitade TV-astronomen Neil deGrasse Tyson tycker att USA missar en möjlighet att inspirera framtida generationer genom att inte peka ut tydliga mål för landets astronautkår. Alldeles uppenbarligen tänker han på Mars, men kanske det skulle räcka med att sikta på en lagom hotfull asteroid.
Rymdstationen med rymdfärjan syns någorlunda bra från Sveriges horisont under besöket för dig som är uppe i gryningen. Hålltider hittar du på heavens-above.com eller underbart krångliga Calsky: bästa tillfälle ser ut att bli kl 04:55 på onsdagen den 14 april, då människans yttersta utpost i rymden under några minuter stryker över himlen en bit ovan horisonten i sydost.