Så här föreställer sig ESOs konstnär Luis Calçada att Triton ser ut i sommarsolen

Neptunus i särklass största måne Triton har nyligen blivit undersökt med hjälp av ESO:s VLT i Chile. Ett forskarlag lett av Emmanuel Lellouch har lyckats se både kolmonoxid och metan i månens tunna atmosfär – och detta från jorden!

Resultaten kunde jämföras med de data som sonden Voyager 2 samlade in då den flög förbi 1989, och analysen tyder på att Tritons atmosfär är fyra gånger tjockare nu än vad den var då. Det var vår på Tritons södra hemisfär då, och nu när sommaren kommer verkar atmosfären tjockas ut då frusen kolmonoxid, kväve och metan på ytan värms upp och förångas.

Medeltemperaturen är ungefär 235 minusgrader på Triton, som är ungefär tre fjärdedelar så stor som vår egen måne. Klimatmodellerna för hur Tritons atmosfär fungerar kommer att behöva revideras nu när man funnit både kolmonoxid och lyckats få ett nytt värde på metanhalten. Läs mer hos ESO på svenska.

Och så till något helt annat – man har nämligen tagit en ny, riktigt maffig bild på galaxen M66 i Lejonet med hjälp av Hubbleteleskopet. Den befinner sig tillsammans med de mindre galaxerna M65 och NGC 3628, som sliter och drar i den så att både spiralarmarna och galaxkärnan rubbas. M66 innehar dessutom ett intressant rekord – den har uppvisat inte mindre än 3 supernovasmällar sedan 1989 – året då Voyager 2 alltså passerade Triton! Bilderna finns i flera olika former och storlekar på Hubbles europeiska hemsida


M66 i närbild från Hubbleteleskopet (Bild: NASA, ESA och Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration)