Tidningar riktade mot amatörastronomer brukar mest handla om det man kan se på natten. Svenska Telescopium, amerikanska Sky & Telescope och Astronomy är bara några exempel. Nu kommer dock en ny tidning helt och hållet riktad mot den som tycker om att observera vår egen sol. Den heter Solar Observer – det första numret finns nu på engelska – och den görs faktiskt här i Sverige. Redaktören är nämligen Kah Wai Lin, som när han inte studerar solen är cancerforskare och relativt nybliven doktorand vid Karolinska institutet i Solna utanför Stockholm. På amatörastronomins samlingsplats på nätet Cloudy Nights har tidningen mottagits med stor entusiasm. Solar Observer är gratis och i första numret finns artiklar om både hur solens föränderlighet kan mätas (klimatintresserade se upp) och hur man väljer rätt teleskop för att fota solen. Kah Wai hälsar förresten via mejl att han tar gärna kontakt med andra vetenskapligt sinnade soldyrkare i Sverige.