Star Trek, Battlestar Galactica eller Aniara? Design för nästa seklets rymdskepp mot stjärnorna. (Bild: NASA)

Ett hundraårigt projekt som ska göra det möjligt för människan att resa till stjärnorna. Det lät spännande – och inte så lite Star Trek – när det presenterades i höstas, men efter projektet Hundred Year Starships första konferens den 12-13 januari råder det delade meningar om utsikterna för USA:s tilltänkta Aniara. På bloggen Centauri Dreams rapporterar Marc Millis om mötet vid Golden Gate-bron i Kalifornien där ett 30-tal inbjudna skulle diskutera projektets nästa steg och enas om mål för organisationens första par årtionden. Projektet initierades av NASA:s Ames-forskningscenter och det amerikanska försvarsdepartementets avdelning för strategisk ny teknik, DARPA, men hur det ska fortsätta är oklart. Millis rapport andas frustration över att det är projektets organisation och marknadsföring som blivit dess första prioritet att diskutera. Ska det vara amerikanskt eller globalt? Hur ska organisationen överleva hundra år? Han presenterar de delmål som delegaterna kom överens om, och visst ser de prioriterade aktiviteter smått komiska ut när de hamnar bredvid varandra. Så här ser till exempel att göra-listan för de första 5 åren:

  • Bevisa att andra beboeliga världar finns
  • Skapa en trovärdig plan
  • Skapa en global vision av hopp
  • En succéfilm som drar in motsvarande 3 miljarder kronor

Inom 10 år hoppas man dessutom kunna lista ut hur man kan kommunicera snabbare än ljuset, vilket i mina öron låter oerhört optimistiskt (svar kanske vi får i den 5 maj. Då ordnas, meddelar David Dunér på Lunds astrobiologiblogg, ett möte om just interstellär kommunikation).
Än så länge släpper i varje fall vare sig DARPA eller NASA några nya pengar för forskning eller utbildningsinsatser inom interstellär rymdfart, och det hundraårs-rymdskeppet får klara sig ett tag till så gott som utan budget. Marc Millis blev besviken men alla på mötet var inte lika dystra. Planetary Societys solsegelexpert Lou Friedman skriver istället om ”sprakande kreativitet” i sin rapport i The Space Review. Som bevis nämner han mötesdeltagaren och mikrobiologen Craig Venters idé om att försöka skapa liv på andra planeter genom att skicka information om beståndsdelarna ska läggas ihop på en lämplig planet någonstans. Men för att sikta bokstavligen mot stjärnorna och göra verklighet av sådana potentiellt klyftiga infall behövs både hårt arbete och kanske lika nyskapande arbetsformer.