Statens pengar till astronomi- och rymdforskning går för det mesta genom det mäktiga Vetenskapsrådet. Nästa år, 2012, bestäms prioriteringarna för landets forskare när regeringen presenterar sin forskningspolitiska proposition – det blir forskningsministern Jan Björklunds stora chans att sätta sin prägel på vad det betyder att hålla på med forskning i Sverige. Inför detta presenterar nu Vetenskapsrådet ett gäng spännande diskussionsdokument om forskningsläget inom ett antal olika områden. Anonyma experter summerar styrkor och svagheter, utmaningar och hot inom bland andra just Populär Astronomis favoritämnen. Läs dokumenten (pdf) för Astronomi och astrofysik, Astropartikelfysik och subatomär fysik och Fusions-, rymd- och plasmafysik.
Rapporterna ska vara provisoriska och allt är tydligen upp till diskussion: meningen är alla ska få läsa och tycka till – alltså offentligt, på webben, i sann social-media-anda. Imponerande för en av naturen inte helt snabbfotad myndighet.
Vad finns det för skoj i dokumenten? De ger en bra sammanfattning om var forskningsfronten ligger för de olika disciplinerna, men delar även ut några subtila kängor och en del självkritik. Astro-experterna har till exempel inte gillat regeringens strategiska satsningar. Trots grundforskningens förtjänster har den missgynnats medan stödet gått till de mer tillämpade områden. De uttrycker oro för personalbrist och dåliga karriärmöjligheter för forskare. På den positiva sidan pekas Stockholms Oskar Klein Center ut som en lyckad satsning på spetsforskning, där Stockholms universitet och KTH samarbetar för att ta itu med kosmologernas och astrofysikernas största gåtor, mörk energi och mörk materia. Astronomins andra riktigt heta fält, exoplanetforskning, är svag i Sverige, säger astrofysikrapporten, med bara några utspridda enstaka forskare som utmärker sig.
Vad bör Vetenskapsrådet och Sverige prioritera inför 2012? Nu är det upp till andra än rapporternas anonyma experter – kanske du själv – att tycka till här på vr.se.

2 KOMMENTARER

Comments are closed.