Längst bort? En röd prick i en Hubble-bild
(Bild: NASA/ESA/Illingworth/Bouwens)

Hubbleteleskopet har hittat en galax vars ljus började resan hit bara 480 miljoner år efter big bang (pressmeddelande från NASA/ESA, SvD, DN). Därmed visas upp ett ungt universum som tidigare bara anats då galaxernas stjärnbildningstakter höll på att öka dramatiskt. Om upptäckten kan bekräftas blir det första gången en galax setts så långt bort att universums expansion sträckt ut dess ljus med hela 11 gånger: i astronomjargong en rödförskjutning på 10.
Till skillnad från fjolårets lilla galax som slog rekord i tillbakablickar och avstånd (som vi rapporterade om i oktober 2010 så är avståndet till nyupptäckta galaxen UDFj-39546284 inte bekräftat. Dess ljus, uppmätt i olika filter, pekar mot att den är mycket avlägsen men utan ett regelrätt spektrum kan astronomerna ännu inte ropa hej.

Zooma in från stjärnbilderna till avlägsna galaxen UDFj-39546284, sedd som den var bara 480 miljoner år efter stora smällen med Hubbleteleskopets nya kamera WFC3. (Film: NASA, ESA, G. Illingworth och R. Bouwens (UCSC) och HUDF09-teamet)

Forskarna är dock säkra på en sak: att stjärnbildningstakten i sådana galaxer några hundra miljoner år efter big bang höll på att öka lavinartat (se forskningsartikeln (pdf) som publiceras i veckans Nature). Hade de unga galaxernas stjärnproduktion varit kraftigare hade de sett fler än bara en kandidatgalax från den här tiden, menar astronomen Rychard Bouwens och hans kollegor. De misstänker dessutom att ljuset av små, blå galaxer som UDFj-39546284 inte kan räcka till för deras tids största uppgift: att skingra vätedimmorna i universum och skapa det joniserade kosmos vi känner idag. Det är ett problem för astronomer och något som framtidens teleskop för både synligt ljus och andra våglängder kommer att ta itu med.