Ja, säger NASA-forskaren Richard Hoover (bilden) i en nypublicerad artikel i den inte helt ansedda nättidskriften Journal of Cosmology. Mycket tveksamt säger en del andra, bland dem bloggarna Andrej Kuutmann (på svenska) och Phil Plait (på engelska) som ger varsin bra summering av varför man inte kan tro på rubrikerna i Aftonbladet (som dessutom visar en bild på ett bakterium som är med i Hoovers artikel men bara som jämförelseobjekt) och DN. Hoover tycks inte ha presenterat tillräckligt med bevis för att de sakerna han identifierar som bakterier inte hamnat i meteoriterna han studerat efter att de ramlade ner på vår bakterierika jord. Fler problem identifieras av Lars Mattsson och mikroskopistbloggaren R2K. Journal of Cosmologys redaktion, som för övrigt verkar redan ha bestämt sig att liv kom till jorden på meteoriter, backar upp artikeln med en samling för en vetenskaplig tidskrift märkligt lättlästa expertkommentarer som målar upp en bild av vad Hoovers resultat skulle kunna innebära om de nu kan bekräftas av andra forskare. Men jag läser med en försiktig nypa salt.
[Uppdatering: NASA har släppt ett uttalande om Hoovers artikel från dess forskningschef Paul Hertz som tar starkt avstånd från Hoovers artikel. Han skriver att artikeln tidigare inte klarat en granskning hos den ansedda tidskriften International Journal of Astrobiology, och att NASA inte känt till att den gått vidare och publicerats i Journal of Cosmology.]