Efter 50 år av projektering och 7 år i rymden och har gyroskopen ombord NASA-sonden Gravity Probe B sagt sitt: Albert Einstein hade rätt. Enligt ett pressmeddelande hos NASA och Stanford University har precisionsmätningar från omloppsbana av en enda stjärna, IM Pegasi, avslöjat extremt små förändringar i rumtiden som kan härledas till jordens massa. Sonden har kunnat testa två fenomen som Einsteins allmänna relativitetsteorin förutspår som har att göra med hur jordens massa böjer rummet runt den. Jordens massa ger en liten men mätbar krökning i rummet som mätts relativt stjärnans position. Dessutom drar jorden rumtiden med sig när den roterar, och det har också kunnat mätas. Resultaten publiceras i tidskriften Physical Review Letters. Hela presskonferensen finns att kolla på Youtube – eller så kolla den nedan.