En läsare hörde av sig till Populär Astronomi och undrade om det här med universum och de svarta hålen. Vi bad fysikprofessorn och bloggaren Lars Bergström svara.

Hej! I våras såg jag Vetenskapens världs program om universum och hur det uppfattas att universum blir större och större och att detta pågått ända sedan big bang. Efter programmet fortsatte mina tankar kring universums expansion.
Om vi antar att det finns en bortre gräns för universums utvidgning, då skulle den rimligen avstanna så småningom. Men dessa tecken verkar inte finnas. Då kom jag att tänka på bildandet av svarta hål där stjärnor och galaxer slukas in i ett minimum av volym.
Kan det vara så att det finns ett samband mellan universums inflation och de svarta hålen? Jag tänker att allt eftersom universum expanderar så nybildas svarta hål för att så att säga ta upp utvidgningen inom den givna volymen av universum. Allt eftersom universum utvidgas bildas allt fler och större svarta hål för att balansera utvidgningen. Till slut när utvidgningen har pågått tillräckligt länge har vi återigen fått ett eller flera gigantiska svart hål med en enorm energilagring av alla galaxer och då kommer en ”big bang” i det svarta hålet att inträffa på nytt igen och så upprepar utvecklingen sig gång på gång.
Ja det var min amatörteori som jag kom fram till efter programmet. Kan den stämma?
Lars Ulfsparre


Universums expansion som NASA-forskarna bakom satelliten WMAP tänker den. (Bild: NASA/WMAP team)

SVAR Din idé om de svarta hålen är nog inte tänkbart. Bildandet av svarta hål kräver attraktiv gravitation (materia) och i den expanderande rymden finns bara repulsiv mörk energi. Det saknas alltså en mekanism som kopplar de båda.
Men skulle universum kunna vara cyklisk? Svaret är att vi inte vet. I kosmologins standardmodell med vanlig materia, mörk materia och mörk energi i form av en kosmologisk konstant kommer universum att fortsätta expandera och till och med accelerera. Men det finns modeller där den mörka energin beror på tiden, och då finns det en möjlighet att den komponenten avtar och universum skulle kunna återkollapsa, och kanske en ny big bang kunna uppstå. Den typen av modeller har dock ett problem med termodynamiken: varför är den kosmiska bakgrundsstrålningen så kall (bara 2,7 grader över den absoluta nollpunkten)? I ett cykliskt universum skulle värmen och därmed temperaturen öka för varje cykel. Det finns sätt att komma runt detta, men ingen teoretisk modell har ännu vunnit allmänt gehör. Så svaret är alltså att vi inte vet. Det finns en teoretisk möjlighet, men den modell som de flesta kosmologer tycker är den rimligaste är inte cyklisk.
Lars Bergström, professor i fysik vid Stockholms universitet och Oskar Klein Centre

3 KOMMENTARER

  1. Det är naturligtvis fachinerande att vi människor försöker komma underfund med universums sanna natur. Att vi som en ytterst begränsad ingrediens i världsalltet kunna utföra den bedriften är inte troligt i nuvarande skede.En fortskridande evolution av världsalltet där människan ingår kanske leder till förståelsen att universum bara är och alltid varit ett flukturerande något. Betänk att den bild vi har av universum uteslutande är en produkt av våra sinnen. Utan dessa sinnen torde det fantastiska universum vara helt dolt i ett kompakt mörker..

  2. Svarta hål ”stjäl” inte volym av rummet som stjärnan upptog innan det svarta hålet bildades. Inte heller ”känner” de avlägsna galaxerna av ifall resten av stjärnorna i universum skulle förvandlas till svarta hål. Lika lite (=inte alls) som jordens bana skulle påverkas ifall solen kollapsar till ett svart hål (vilket den inte kan göra) så lika lite kan svarta hålen påverka universums expansion eller acceleration.

    /Timo Karhula

  3. En fråga angående universums expansion: om universum skulle sluta att expandera och dra ihop sig till tillståndet vid big bangs början igen (som vissa vetenskapare talar om) skulle då tid och rum sluta existera igen som det var innan big bang då rum och tid ej fanns??

Comments are closed.