Vår sol är en vanlig stjärna. Mindre stjärnor än vår är ännu vanligare och tyngre stjärnor mer sällsynt. Så verkar det vara i hela vår galax och i alla andra galaxer också – men astronomer vet inte vad det beror på.

Samma slags stjärnor i ’alla andra galaxer’ alltså? Det visar sig vara en sanning med modifikation.

Astronomer har nu upptäckt överraskande bevis för att stjärnor bildas olika i olika galaxer (forskningsartikeln i veckans Nature, och lite mer lättläst här). Ett internationellt team med Oxford-baserade astronomen Michele Cappellari i spetsen gjorde upptäckten genom att mäta ljus och stjärnrörelser i 260 så kallade elliptiska galaxer. När de jämförde mätningarna med datormodeller av galaxerna upptäckte de att det var något som inte stämde. Men om de justerade stjärnsortimentet i galaxerna kunde både ljusfördelningar och rörelser förklaras. Andra knep för att få till det lyckades mindre bra.


Elliptiska galaxer som denna, NGC 1132, har små stjärnor i överflöd. (Bild: NASA, ESA, och Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble-samarbetet)

För galaxforskare – som är vana vid tanken att samtliga stjärnornas BB skapar likadana kullar med unga stjärnor – är slutsatsen dramatisk. När just dessa runda galaxers stjärnor skapades överproducerades lätta stjärnor medan tunga stjärnor var färre.

Elliptiska galaxer är stora och deras stjärnor är gamla. Troligen är galaxerna slutprodukterna av många krockar och sammansmältningar mellan mindre galaxer under årmiljarderna. Det verkar som att stjärnfödsel gick annorlunda till där i dessa urgalaxer från förr. Varför? Ja det var väl nästa fråga för stjärnforskarna att ta itu med.