Japanska forskare tror att jorden drabbades av ett kraftigt strålningsutbrott från rymden år 775 e. Kr. Men de har ingen aning vad som låg bakom det.


Med långt minne i ringarna: ett gammalt cederträd i Japan. (Foto: KITAYAMA Takeshi under CC-dela-lika-licens)

Forskarna, ledda av fysikern Fusa Miyake, letade i mätningar av ringarna från mycket gamla japanska cederträd. Träden ger extremt långa tidsserier som kan berätta om förändringar i jordens atmosfär, bland annat halten av radioaktivt kol, kol-14.
De hittade en oväntad topp i kol-14 runt åren 774-775. Ungefär samtidigt har höga halter av radioaktivt beryllium uppmätts i islager i Antarktis.
Det finns enligt Miyake och hennes medarbetare bara två rimliga förklaringar: ett kolossalt stort utbrott av partiklar från solen, eller ett hittills okänd supernova som exploderade i vår närhet i galaxen. Om något så dramatiskt hände borde andra bevis finnas: spår från Kina eller Mellanöstern som såg till exempel spektakulära norrsken eller en ny stjärna som lyste på dagtid. Dagens astronomerna borde ha hittat resterna efter supernovan på natthimlen, men inga bra kandidater finns.
Än så länge är det bara cederträden som bär tydliga spår av dramat för drygt ett millennium sedan, i början av vikingatiden. Vi får se om deras berättelse bekräftas av andra träd och andra mätningar.
Se även artikeln i Nature, notis i Vetenskapsradion samt nyhetsartiklar i National Geographic och Nature.

2 KOMMENTARER

  1. Hittar inget från 774 men i feb 840 såg man ”himmlens slaghärar i eldigt ljus och andra färger, ävensom stjärnor vilka utstrålade eld”, engelska konungen Ethelwulf var så rädd att han begärde genomtåg av Frankien för att bedja i Rom.
    Detta syntes i Frankien och England enligt Prudentius.
    h-g

Comments are closed.