Den 6 augusti landar Mars Science Laboratory i Gale-kratern på Mars. Om allt går bra blir det startskottet för ett års utforskning för strövaren Curiosity. (Bild: NASA/LPJ)

Har det funnits liv på Mars? Det är bara dagar kvar tills NASA:s nya strövare Curiosity börjar leta svaret på frågan och ett nytt kapitel i marsforskningens historia inleds. Måndagen den 6 augusti 2012 är det dags och kl 07:31 börjar livesändningen på NASA tv. Nedfärden genom Mars tunna atmosfär är extra komplicerat och kantad av saker som skulle kunna gå fel. För en ordentlig beskrivning av alla steg, se Emily Lakdawallas tre inlägg på Planetary Societys blogg. Eller kolla, om du inte redan gjort det, på denna superdramatiska video om nedfärdens sju avgörande minuterna.


Även om vi inte får se landningen i realtid – kommer ett av landarens 17 instrument, kameran MARDI att filma hela nedfärden. Med lite tur får någon av sonderna som kretsar kring Mars, sannolikt MRO, att skymta sin nya kollega. Curiositys första bilder på det förmodligen bergiga landskapet kring Gale-kratern kan skickas tillbaka till jorden redan några timmar efter landningen.
Vad ska Curiosity leta efter? Väl på plats börjar ett helt marsår, nästan två jordår, av att köra runt, ta prover och analysera den röda planetens stenar och grus. Curiosity liknar sina föregångare, de framgångsrika strövarna Spirit (nu avsomnad) och Opportunity. Men hon är smartare och har andra mål. De undersökte Mars geologi – nu är det planetens kemi och villkoren för enkla livsformer som står i fokus. Där Curiosity landar kan det en gång ha varit blöt, och där borde även finnas ett fint urval av geokemiska miljöer att ta prover av, och analysera. Curiosity kommer sannolikt inte att hitta bevis på liv på Mars, men enligt hennes vetenskapliga mål kommer hon att berätta en åtskilligt om vad Mars historia har betytt för villkoren för liv.
Kari på Rymdsonder har också skrivit om Curiosity