Processen med att hitta en efterföljare till Bengt Gustafsson som professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet går trögt. Posten har funnits sedan 1593Laurentius Paulinus Gothus innehade tjänsten. Men nu har jobbet erbjudits Martin Asplund, stjärnforskaren som fått astronomer att tänka om vad gäller solens innehåll. Skulle han ändå tacka nej blir den trumpetspelande stjärnvindsforskaren Susanne Höfner den första kvinnliga astronomiprofessorn i Uppsala, meddelar våra källor.
Kan du spanska kan du läsa en aktuell intervju med Martin Asplund i vilken han bland annat svarar på frågan om han tror på gud.


Vem följer Gothus (t v) och Gustafsson? Kandidaterna Martin Asplund och Susanne Höfner till höger. (Foton: Uppsala universitet; Björn Stenholm; Robert Cumming; Björn Lindström)