Tack vare galaxsvärmen framför den kunde två rymdteleskop få syn på en galax som kan ha fötts när universum var bara 200 miljoner år gammalt. (Bild: NASA, ESA, W. Zheng (JHU), M. Postman (STScI) och CLASH-teamet)

Hur långt ut i universum kan vi se, och hur långt tillbaka i tiden? Det nya svaret på frågan är en liten, röd galax som upptäckts med rymdteleskopen Hubble och Spitzer.

Ljuset från galaxen MACS1149-JD har varit på väg till jorden sedan universum var bara 500 miljoner år gammal, hela 13,2 miljarder år sedan.

Forskarteamet, med astronomen Wei Zheng i spetsen, hittade den lite utsmetade ljuspricken genom att titta mot en avlägsen galaxhop, som själv ligger 5,3 miljarder ljusår bort. Hopen består till största del av osynlig mörka materia. Dess stora massa fungerar som en lins och förstorar mer avlägsna galaxer bakom den – allt enligt fenomenet gravitationslinsning som Einstein var bland de första att beskriva. Den nya rekordgalaxen lyser 15 gånger starkare än vad den hade gjort utan den tjocka galaxhopen till lins framför.

Inom astronomi är det jobbigt att mäta avstånd, men i sin artikel i veckans nummer av Nature har forskarna använt bilder på galaxen tagna genom flera färgfilter i synligt och infrarött ljus med båda Hubbleteleskopet respektive Spitzerteleskopet. De gör rimliga antaganden om hur galaxen borde lysa och kommer fram till att den ligger så långt bort att den har en rödförskjutning på 9,6 (plus minus 0,2), ett mått på hur mycket dess ljus sträckts ut av det expanderande universum.

Vad har denna lilla galax, som tros väga bara en hundradel av Vintergatans massa, att säga oss om tiden då universum var ungt? Forskarna garderar sig men gissar att den är bevis för något intressant. Det var kanske just sådana små, vanliga pionjärer till galaxer vars ljus skingrade de vidsträckta moln av väte som upp till den tiden gjort universum till ett allmänt rätt mörkt ställe.

Läs mer om projektet CLASH som ligger bakom upptäckten (med dåligt omgjord rockbandlogga och allting), och pressmeddelandet hos Hubbleteleskopet. Och så har vi skrivit om tidigare rekordgalaxer i samma klass.