Här på Mars grävde Curiosity sand som påminner om Hawaii. Bild: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Mycket av Mars yta är täckt av stoft, men än så länge har man ingen fullständig förståelse exakt vad för stoft. För drygt 3 veckor sedan tog NASAs strövare Curiosity sina första spadtag på Mars yta för att bland annat undersöka detta, och igår avslutades analyseringen av de första proverna. Man har studerat proverna med hjälp av röntgen-diffraktion och instrumentet (med CheMin), samma metod som används på jorden för liknande studier. Genom att studera hur kristallerna påverkas av röntgenstrålningen kan man lära sig mycket om den interna strukturen.

Jämfört med de miljarder år gamla stenarna som Curiosity studerade för några veckor sedan, så representerar proverna moderna processer. Resultaten av mineralogin visar att det är vädigt likt basalt som finns överallt på jorden, men mer specifikt att det är väldigt likt prover som tidigare studerats på Hawaii med vulkaniskt ursprung. Sakteligen klarnar bilden av hur omgivningarna i Gale-kratern utvecklats under miljarder år, från ett vått landskap som studierna av stenar visar, till dagens torra landskap.

Läs mer om resultaten hos space.com och hos NASA.