Marie Rådbo. Foto: Göran Olofsson/GUCurt Roslund, en av Sveriges mest populära astronomer under flera decennier, är död. Han blev 82 år. Kollegan Marie Rådbo minns honom.

Curt disputerade i astronomi 1966 vid Lunds universitet och var i sin ungdom verksam vid observatorier i Sydamerika, Sydafrika och i Australien innan han 1968 kom till Göteborgs universitet. I mitten på 1970-talet bidrog Curt till att reformera astronomiundervisningen på universitetet genom att inrätta så kallade orienteringskurser – något helt nytt för Sverige – kurser som även studenter utan naturvetenskaplig bakgrund kunde läsa. Curt var en synnerligen kunnig och hängiven föreläsare, varför dessa kurser blev oerhört populära. Genom åren mötte Curt flera tusen studenter i alla åldrar, studenter som alltså fick förmånen att ta del inte enbart av hans unika föreläsningar, utan även ett flertal studieresor fram till Curt gick i pension 1995.

Foto: Göran Olofsson/Göteborgs universitet
Curt Roslund (Foto: Göran Olofsson/Göteborgs universitet)

Men Curt gjorde sig även känd långt utanför den akademiska världen med både uppskattade populärvetenskapliga föredrag och artiklar.
Han publicerade många artiklar på teman som navigeringskonsten, etnoastronomi, arkeoastronomi med flera mångvetenskapliga områden, i framför allt Forskning och Framsteg (läs en av dem). Curt hade besökt flertalet platser han beskrev i sina artiklar – han njöt av att resa – vilket vid sidan om Curts vetenskapliga noggrannhet också bidrog till den höga kvalitén som var signifikativ för Curt i allt han gjorde. Och engagemanget i att kritiskt granska UFO-rapporter samt bekämpa pseudovetenskaper gick inte att ta miste på, med bland annat artiklar för organisationen UFO Sverige om forntida astronauter och i tidningen Folkvett om att vetenskapligt pröva astrologin).
Curt var unik som astronom i att vara både bred och djup i sina kunskaper, samtidigt som han var nyfiken och alltid valde att se möjligheter istället för svårigheter. Själv hade jag förmånen att få arbeta tillsammans med Curt i mer än 20 år, ett samarbete som var synnerligen stimulerande och som ledde till flera nya idéer – både inom den ordinarie utbildningen och inom det populärvetenskapliga arbetet. Jag kommer alltid att minnas vårt långvariga samarbete med tacksamhet och glädje.
Marie Rådbo

1 KOMMENTAR

  1. Inte för att jag har träffat honom så ofta, men det var Curt som fick mig att bli riktigt intresserad av astronomi.

    Saknad är han..

Comments are closed.