CSIRO/Harvard/Swinburne Astronomy Productions
Parkes-teleskopet i Australien har upptäckt ett helt nytt slags rymdfenomen, radioblixtarna. (Bild: CSIRO/Harvard/Swinburne Astronomy Productions)

År 2001 upptäcktes en mystisk radiopuls på himlen som ingen kunde förklara. Lorimer-pulsen, uppkallad efter astronomen Duncan Lorimer som rapporterade den, blev välkänd, men mystisk och kontroversiell. Var den på riktigt? En gång är, även inom forskningen, så gott som ingen gång. Här skrev vi om Lorimer-utbrottet 2007. Sen blev det tyst.
Men nu kommer bekräftelsen – tre andra liknande snabba radioutbrott eller radioblixtar har upptäckts, också med Australiens stora Parkes-radioteleskop. Det kan man läsa i en forskningsartikel i dagens Science av Dan Thornton, doktorand vid Manchesteruniversitetet med kollegor från Storbritannien, Tyskland och Australien. På engelska kallas blixtarna fast radio bursts eller FRB.
Radioblixtarna varar bara millisekunder, men radiovågorna bär med sig ledtrådar om deras ursprung. I början av varje blixt är radiovågorna aningen kortare än i slutet. Det tyder på att resvägen måste ha gått genom mer plasma än vad vår egen galax skulle kunna förklara. För Dan Thornton och hans team är denna förändring i nyans bevis för att blixtarna måste ligga mycket långt ut i rymden. Kanske uppemot 10 miljarder ljusår bort.
Vad kan ligga bakom de nya radioblixtarna? Upptäckarna tror i varje fall att de inte blixtrar samtidigt som gammablixtar eller supernovor, men extrema miljöer som dubbel-neutronstjärnor med starka magnetfält, svarta hål eller kanske till och med supraledande kosmiska strängar har föreslagits. Det senaste förslaget, som publicerades så sent som idag på ArXiv.org, är att det är signalen från när en supertung neutronstjärna till slut kollapsar till ett svart hål.
Nu kan astronomerna intensifiera jakten efter svar. De första fyra blixtarna tyder på att så många som 10 000 likadana kan finnas att upptäcka varje dag om radioteleskopen tittar mot rätt håll. Kanske den nya tidens radio-observatorier som SKA och Europas LOFAR snart avmystifiera radioblixtarna.
Artikel av Matthew Bailes på utmärkta australiensiska populärvetenskapliga sajten The Conversation


Så skulle radioblixtarna se ut om du hade radioögon som Parkes-teleskopet. Kort film från Swinburnes tekniska högskola i Australien.

1 KOMMENTAR

  1. Underbart Stort tack till alla forskare som kämpar o sliter för att få fram information o kunskap för mig är ni hjältar

Comments are closed.