En tårta föreställande gasjätten Jupiter, komplett med stenkärna, ammoniakstormar och den röda fläcken. (Bild: Rhiannon/cakecrumbs)

Har du någon gång känt dig så hungrig att du kan sluka en planet? Nu har du chansen! Den största planeten i vårt solsystem är med marginal gasjätten Jupiter, som fått sitt namn efter gudarnas överhuvud i den romerska mytologin. Den liknar solen i sin sammansättning, och hade dess massa vart ungefär 80 gånger större hade vi haft två stjärnor på vår himmel. Liksom stjärnor består Jupiter till stora delar av vätgas och helium, med en kärna av sten, ungefär lika stor som jorden. Utanför denna finns ett lager av flytande väte som leder ström, och här skapas Jupiters enorma magnetfält som är 20 000 gånger starkare än jordens. Sammansättningen på planeten i bilden är dock mest sockerkaka och glasyr. Det är den australienska tårtmakaren Rhiannon på cakecrumbs, som bakat denna fantastiska Jupitertårta, där alla planetens drag, från de virvlande ammoniakstormarna i atmosfären till kärnan och det metalliska vätet, finns med. Insidan är inte helt skalenlig, kärnan skall vara något mindre, men annars är det ett fantastiskt exempel på hur man kan kombinera sitt intresse för astronomi med andra hobbys.

Vill du själv titta på Jupiter (rekommenderas!) så är denna klart lysande planet synlig i Tvillingarna efter midnatt under augusti. De vackra färggranna banden är ofta tydligt synliga, och med lite tur kan man även se de fyra största månarna, Io, Ganymedes, Europa och Callisto. Dessa är väldigt intressanta objekt med mycket vulkanisk aktivitet, flytande oceaner och vattenis. Just nu är rymdsonden Juno på väg mot Jupiter för att göra mätningar på atmosfären, magnetfältet och gravitationsfältet. Sonden beräknas vara framme 2016 och skall ge oss mer kunskap om hur Jupiter och hela solsystemet formades. Läs mer om Jupiter och dess månar här, och om rymdsonden Juno här.

2 KOMMENTARER

Comments are closed.