Den imponerande raketen som sköt upp Indiens första marssond i atmosfären. Den innehåller så mycket som 200 ton bränsle av olika slag som skall försätta den 2,7 meter långa sonden i bana mot den röda planeten. Detta bränslet räcker dock bara för totalt 15 minuters drivtid så det gäller att göra rätt på första försöket. (bild: ISRO)

Nu i dagarna gav sig ännu en nation in i jakten på att lösa mysterierna som omger vår röda planetgranne. Indien är den fjärde i raden att sända en sond mot Mars, och det är Indiens första projekt ut i planetsystemet utanför jorden. Raketen lyfte framgångsrikt den 5 november 2013 och då började sonden MOM (Mars Orbiter Mission) sin nästan årslånga resa mot destinationen, där den väntas anlända den 24 september nästa år.

Ett av MOM:s viktigaste uppdrag är att undersöka förekomsten av metan i Mars atmosfär. Metan är en gas som är vanlig där det finns biologiskt liv eftersom den skapas i stora mängder av mikroorganismer, men den kan också skapar i ickebiologiska processer. Speciellt en mineral, olivin, kan bilda metan genom olika kemiska processer. Denna mineral är ovanlig på jordytan (men mycket vanlig längre ner i jordskorpan) eftersom den vittrar bort vid kontakt med vatten, och i den processen bildas metan. Om man hittar mycket metan och andra rester av olivinet på Mars kan man komma till nya insikter på om det verkligen funnits flytande vatten på Mars, och isåfall när och hur mycket. Metan är dessutom en potent växthusgas, och kan faktiskt bidra till att skapa stabila och livsdugliga miljöer på andra planeter. Kanske kan MOM visa oss om det faktiskt funnit förutsättningar för liv på Mars en gång för länge sedan?

Läs mer om Curiositys metanfynd på Mars här eller i septembernumret av Populär Astronomi, och mer om indiska MOM på ISRO:s hemsida här.