Det var i början av året som CalTech-astronomerna Konstantin Batygin och Mike Brown presenterade resultat från datorsimuleringar som pekar på möjligheten för en nionde planet i vårt solsystem. De studerade scenarior för att förklara hur objekt i Kuiperbältet uppvisar en oväntad ansamling av objekt, och svaret var en planet som de gett smeknamnet ”Planet 9”.

Mike Brown, som redan är välkänd för den viktiga roll han spelade i degraderingen av Pluto till en dvärgplanet, kommenterade resultaten i ett pressmeddelande från CalTech.

– Detta skulle i så fall verkligen vara en nionde planet. Sedan urminnes tider har vi bara upptäckt två nya planeter, och detta skulle i så fall vara den tredje. En betydande andel av vårt solsystems massa kan fortfarande befinna sig där ute, oupptäckt, och det är väldigt spännande, säger han.

”Planet 9” kan enligt nya resultat här och här också hjälpa förklara varför solen roterar längs ett annat plan än planeternas banor. Sen är frågan också hur ”Planet 9” fick den bana vi ser den i idag, något som Brown snabbt blev tillfrågad efter de nya resultaten annonserades.

Fastän planeten är flera gånger mer massiv än jorden så har den fortfarande inte observerats. Dess skeva bana tar planeten så långt bort som 250 gånger jordens avstånd till solen, vilket försvårar möjligheterna att upptäcka den.

Men ”Planet 9” har mött både medhåll och motstånd. Ann-Marie Madigan, en postdoc vid University of California Berkeley, och hennes medförfattare Michael McCourt upptäckte att objekten istället kan vara ”självorganiserade” genom att trycka och dra varandra och bildar denna underliga bana. Men teorin för ”Planet 9” får också medhåll från en annan studie av Agnès Fienga från Côte d’Azur Observatory i Frankrike, som föreslår att planeten kan dra i NASA:s sond Cassini. Dock nämner projektledaren för Cassini att man inte upptäckt några störningar i Cassinis bana runt Saturnus. Bara med ytterligare studier kan man särskilja vad denna koncentration av massa är.

Så här skulle Planet 9, en hypotetisk nionde planet i vårt solsystem, kunna se ut. Om det visar sig vara en planet, och inte bara en ansamling av mindre himlakroppar, så är frågan vart den kommer ifrån. En avlägsen planet som fångats in eller en tidigare inre planet som kastats ut i exil långt bortom Neptunus? Bild: Caltech/R. Hurt (IPAC)
Så här skulle Planet 9, en hypotetisk nionde planet i vårt solsystem, kunna se ut. Om det visar sig vara en planet, och inte bara en ansamling av mindre himlakroppar, så är frågan vart den kommer ifrån. En avlägsen planet som fångats in eller en tidigare inre planet som kastats i exil långt bortom Neptunus? Bild: Caltech/R. Hurt (IPAC)

Om det är en planet så blir nästa fråga vart den kommer ifrån. Planeten kan vara en friflytande exoplanet som fångats in av solen, eller stulen från en annan förbipasserande stjärna, en teori som fått stöd från lundaforskare. I vilket fall så skulle det vara en intressant upptäckt, eftersom det i så fall är den enda exoplaneten som vi har realistiskt har möjlighet att nå med en rymdsond. Men planeten kan också ha bildats där den befinner sig, eller ha kastats ut av gasjättarna från de centrala delarna av solsystemet.

Vi kan särskilja dessa möjligheter om vi kan direkt observera ”Planet 9”. Exoplanetforskaren Nicolas Cowan från McGill University i Montreal tror att planeten kan synas i den kosmiska bakgrundsstrålning. Beroende på dess bana kan den upptäckas av Dark Energy Survey eller möjligen NASA:s rymdteleskop WISE.

I jakten på ”Planet 9” kan man få en fingervisning för vart man ska titta bland mängden av objekt i solsystemet genom studera objektens hastigheter över himlen. I Bowns bild nedan visar de många små, gröna prickarna vart ”Planet 9” kan befinna sig. I svart visas asteroider, och de prickar i röd/grön/mörkblå/ljusblå/cyan är objekt från Kuiperbältet i ökande avstånd från jorden.

Batygin och Brown har också gjort ett vågat försök genom att ansöka om 20 nätter vid Subaruteleskopet vid Mauna Kea i Hawaii för att söka efter Planet 9.

– Det är en väldigt stor ansökan jämfört med vad andra människor oftast ansöker om vid detta teleskop. Vi får se om det funkar, kommenterar Brown till nyhetssidan space.com.

Länkar med mer information:

Forskningsartikel för datormodellerna bakom Planet 9

SVT:s rapport om Planet 9 i januari

Nola Taylor Redd:s artikel om Planet 9 på space.com

Video som förklarar Batygin och Browns modeller för Planet 9

Wikipedias sida för Planet 9