Den 27 augusti slutförde Juno den första av de 36 planerade lågsniffningarna över Jupiter. Instrumenten ombord samlade stora mängder data, och i dagarna släpptes de första bra bilderna till allmänheten.

Infraröd bild av Jupiters sydsken som det aldrig setts förut. Bild: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS.
Infraröd bild av Jupiters sydsken som det aldrig setts förut. Bild: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS.

Sedan rymdsonden Junos lyckade ankomst till Jupiter den 4 juli har vi fått hållas med de spektakulära bilderna av de Galileiska månarnas dans kring jätteplaneten. Nu har alltså de första riktigt bra bilderna publicerats. Den 27 augusti slutfördes den första närpassagen och Juno for förbi på en höjd av bara 4200 kilometer över molntopparna med en svindlande hastighet av 208 000 km/h, skriver NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). För första gången var också all vetenskaplig instrumentation aktiv. Vissa data från några av instrumenten har redan börjat analyseras av projektteamet, men det kan dröja en längre tid innan vi får en bild av vad Juno och Jupiter försöker säga oss, säger projektets huvudforskare Scott Bolton.

Jupiter från Juno
Bild av Jupiter från den 27 augusti, när Juno flög in över gasjättens nordpol. Bild: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS.

Steve Levin, forskare vid Juno-projektet, berättar i ett nyhetsutskick från NASA att ingen rymdsond någonsin tidigare har passerat så pass nära Jupiter, eller över planetens poler på detta sätt. Hittills har 13 timmar radiosignaler från Jupiters polarsken, samt unika bilder av dessa i infrarött ljus tagna med instrumentet Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) publicerats av NASA (se även videoklippen längre ned). En tidig upptäckt är att Jupiter till skillnad från Saturnus inte har någon hexagonal molnformation på nordpolen. För första gången har också detaljerade observationer av planetens sydsken kunnat genomföras.

Jupiters sydpol
Vy över Jupiters sydpol tagen den 27 augusti under slutet av Junos första närpassage. Bild: NASA/JPL/SwRI/MSSS.

Instrumentet JunoCam, som verkar i den synliga delen av ljusspektrumet, används för att ta närbilder med jämna intervall. Hittills har vissa data publicerats för allmänheten att processa. JPL har redan publicerat ett montage av tio bilder tagna med instrumentet där planeten syns växa och krympa under Junos passage. Mest efterlängtade har dock bilderna över Jupiters poler varit, och en bra översikt finner du i Emily Lakdawallas blogginlägg hos den amerikanska ideella organisationen The Planetary Society. De detaljerade bilderna visar spektakulära virvlar och stormar med sådana vertikala strukturer att de kastar långa skuggor nära gasjättens terminator.

Flera bilder kommer att publiceras den närmaste tiden, och allt material från JunoCam finns tillgängligt för allmänheten att bearbeta. Så håll utkik på Juno-projektets Twitterkonto för löpande uppdateringar. Emily Lakdawalla har också järnkoll på Juno och uppdaterar dagligen på Twitter.

Lyssna på radiosignaler från Jupiters polarsken mottagna av instrumentet Waves under Junos närpassage den 27 augusti. Video: NASA JPL.

Jupiters sken i infrarött under nästan en hel rotation, från data insamlade med instrumentet JIRAM. Video: NASA JPL.