Alltför sällan är det måhända som vi blickar upp mot  en stjärnklar himmel och slås av det faktum att vi då i själva verket skådar tillbaka i tiden.

Alla stjärnorna befinner sig på olika avstånd från oss och således har det tagit olika lång tid för deras ljus att nå oss och detta i sin tur innebär att det ibland sker saker och ting därute som inte når våra ögon förrän långt senare.  Tack vare modern teknik har vi dock förutsättningarna att bevaka våra kosmiska omgivningar bättre än någonsin och detta har lett till att man för första gången har kunnat förutsäga en kommande explosion.

Det hela handlar om stjärnsystemet KIC 9832227 i konstellationen Svanen (som med sin vidsträckta korsform är lätt att känna igen på höst- och vinterhimlen). Det binära systemet är än så länge omöjligt att skönja för blotta ögat men redan 2022 eller 2023 kommer det att flamma upp till en röd nova i det att de två stjärnorna håller på att kollidera. Skulle vi rikta ett teleskop mot binärsystemet för endast en kväll hade vi inte sett någonting anmärkningsvärt, då ljuset vi ser utsändes för 1800 år sedan, men då man utfört optiska observationer av KIC 9832227 i minst 15 år har man kunnat konstatera allt hastigare förändringar i dubbelstjärnornas beteende.

När de två stjärnorna passerar förbi varandra, utplånar de varandras individuella ljus. Genom att ha uppmätt frekvensen av dessa eklipser har man kunnat komma fram till att den ena av binärsystemets stjärnor är ungefär 40% större än solen medan den andra endast utgör cirka 33% procent av solens volym. De båda stjärnorna är rotationsbundna (det vill säga att de alltid vänder samma sida mot varandra) och fullföljer ett varv kring den gemensamma rotationspunkten på 11 timmar.

Larry Molnar, professor i astronomi vid Calvin College i Texas,  har ägnat speciell uppmärksamhet åt  KIC 9832227, bland annat genom att studera 32 000 fotografier  av systemet har han och hans kollegor kommit fram till att eklipsfrekvensen stadigt har ökat, vilket indikerar en avvikelse i stjärnornas gravitationella interaktion.  Att stjärnorna har kommit till att allt snabbare kretsa kring varandra innebär att avståndet mellan dem har minskat och stadigt fortsätter att minska och detta i sin tur innebär att de så småningom kommer att falla in mot varandra och kollidera.

Molnar och hans kollegors senaste beräkningar presenterades på Amerikanska astronomiska sällskapets vintermöte i början av januari (pressmeddelande från Calvin College), och de finns även i en forskningsartikel (som ännu inte referensgranskats).

Vad beräkningarna kan berätta för oss är att de två stjärnornas ytor har börjat nudda vid varandra, så att de nu har antagit en jordnötsliknande form och om dubbelstjärnornas rotationshastighet fortsätter att öka, kommer novan att vara ett faktum om bara fem eller sex år. I verkligheten har kollisionen och explosionen förstås redan ägt rum, men observationerna visar samma resultat som om de hade varit i realtid; bara 1800 år senare.

Larry Molnar och Daniel van Noord. Foto: Calvin College.

“Vi förutser att explosionen kommer att ske 2022, plus eller minus något år” säger Larry Molnar, som även medger att det finns en viss risk för att hans beräkningar kan visa sig vara felaktiga: ”Om allting stämmer, kommer explosionen att innebära en väldigt dramatisk förändring på himlen och alla kommer att kunna se det. Ni kommer inte att behöva ett teleskop för att kunna avgöra huruvida jag har haft rätt eller fel.”

Bild: NASA/ESA
Så kallade ljusstarka röda novor är sällsynta. Ett exempel är den underliga stjärnexplosionen V838 Mon. Bild: NASA/ESA

Om Molnar och hans kollegor har rätt kommer KIC 9832227 att blossa upp och under uppskattningsvis ett års tid lysa upp till 10 000 gånger starkare än nu, vilket sett från jorden betyder att novan kommer att te sig lika ljusstark som Polstjärnan på himlen.

Att stjärnor i Vintergatan kolliderar på detta sätt är inte helt ovanligt, utan statistiskt sett inträffar det ungefär en gång per decennium. Däremot går det desto längre tid mellan gångerna då vi faktiskt kan skönja de stellära spektaklen från jorden, så tag tillfället i akt när det nu förefaller att dyka upp om bara några år!