Den sjunde april lyfte Europas största sondraket, Maxus-9, från rymdbasen Esrange utanför Kiruna. De tio experimenten ombord fick tolv minuter av tyngdlöst tillstånd innan lasten de återvände till jorden för bärgning och vidare analys av resultaten.

Med 10 ton krut som bränsle lyfte Maxus-9 från Esrange klockan 11.30 den 7 april 2017. Det var den första raketuppskjutningen i den storleksklassen sedan Maxus 8 sändes upp 2010 – och Esranges största raketuppskjutning hittills.

Om det skriver SSC, tidigare Rymdbolaget, i ett pressmeddelande. Efter att ha nått en höjd på 678 km återvände raketen till jorden. Sondraketen nådde alltså en bra bit upp; som jämförelse färdas den Internationella rymdstationen på en höjd av ungefär 400 km över jorden.

10 ton krut krävdes för att lyfta MAXUS-9 till nästan 70 mils höjd. Foto: SSC.

Målet med färden var att genomföra ett antal mätningar precis vid gränsen till rymden, något som sondraketer är speciellt utvecklade för. Maxus-9 är den största Europeiska raketen för forskning i mikrogravitation, och är ett samarbete mellan SSC och Airbus.

MAXUS 9
Med tio experiment ombord lyfte MAXUS 9 från Esrange den 7 april. Bild: SSC-Fredic Alm.

Mätningarna pågick under de 12 minuter som nyttolasten, frikopplad från raketen, befann sig i tyngdlöshet innan den föll ned med fallskärm för bärgning. Den 600 kg tunga nyttolasten innehöll fem experimentmoduler med tio olika experiment. Flera av dessa är tänkta att hjälpa industrin på olika sätt.

En av modulerna observerade hur en eldslåga propagerar genom järnpartiklar i en gas vilket är viktig kunskap för energiforskare, skriver ESA. Förbränning av järn producerar nämligen inga växthusgaser och skulle kunna fungera som ett utsläppsfritt bränsle.

Några av de andra experimenten rör materialteknik. Bland annat studerades olika legeringar för att ta fram riktvärden för framtida jordbaserade experiment. Modulen EUGRAPHO innehöll två biologiska experiment för studier av algen Euglena gracili vars rörelsemönster beror på ljus och gravitation. Rymdkanalen har mer om alla raketens experiment.

MAXUS 9 - Experiments
Raketen bar med sig fem experimentmoduler. Bild: SSC & Airbus.

En styrka med just sondraketer är att de är mycket kostnadseffektiva. Tack vare att de är så kort tid i tyngdlöshet ger de möjlighet till snabba experiment där forskare kan kan följa resultaten i realtid. Maxusraketen är den senaste typen som används vid Esrange. Vi har tidigare skrivit om den äldre sondraketen Skylark, som pensionerades år 2005.

Du kan läsa mer om MAXUS 9 och de olika experimenten i SSC:s informationsmaterial. Ett besök på Sven Grahns sida om Maxus-serien rekommenderas även, särskilt för dig som är teknikintresserad.

I klippet nedan kan du se uppskjutningen från Esrange, mitt i ett vackert vinterlandskap.