Den 3 december 2018 nådde NASA-sonden OSIRIS-REx (Origins, Spectral Inter-pretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) sitt mål; den 500 meter stora nära jorden-asteroiden 101955 Bennu i vad som kommer att bli det första så kallade sample return-uppdraget sedan de sista Apollo-astronauterna lämnade månen 1972.

”Sample return” innebär att OSIRIS-REx efter att ha slutfört sina studier av Bennu kommer att återvända till jorden med markprover från asteroiden, som sedan kommer att analyseras av forskare på NASA.

Bild: NASA
Så ska OSIRIS-REx hämta sina prover. Illustration: NASA

Anledningen till varför just 101955 Bennu är så intressant är dess närhet till jorden, men i desto högre grad det faktum att dess komposition förefaller att likna den hos kolrika meteoriter. Att det sedan föreligger en viss risk för att den diamantformade asteroiden kommer att kollidera med jorden under nästa århundrade är sekundärt, men genom att besöka Bennu hoppas forskarna att lära mer om krafterna som påverkar asteroidernas rörelser genom solsystemet, till exempel värme som absorberas och åter strålas ut från objekten vilket kan antingen minska eller öka kollisionsrisk med jorden.

Asteroiden 101955 Bennu är 500 meter i diameter och har en utpräglad diamantform. Bild: NASA.

Studier av Bennus kemiska sammansättning kommer förhoppningsvis även att ge ökad insikt angående hur vatten och prebiotiska molekyler kan ha fördelats genom solsystemet efter att det bildades för 4,5 miljarder år sedan och här kommer forskarna bland annat att ta hjälp av de märkliga stembumlingar som ligger utspridda över asteroidens yta.
Stenbumlingarna misstänks ha sitt ursprung i Bennus inre och tros således att ha hamnat på ytan genom den så  kallade paranötseffekten, nämligen genom meteoritnedslag som tvingat upp stenarna till ytan. Forskaren Esteban Wright, vilken bland annat publicerat en vetenskaplig artikel om Bennus stenbumlingar, har på sin Youtube-kanal lagt upp några korta men illustrativa videoklipp om hur paranötseffekten fungerar. 

Bild: NASA's Goddard Space Flight Center/University of Arizona
Bennu: från närmare håll visar sig en stenhög i rymden med stora block på ytan.  (Bild: NASA’s Goddard Space Flight Center/University of Arizona)

Under de nästföljande veckorna kommer OSIRIS-REx att kretsa kring Bennus poler och ekvator i syfte att samla in mer information om dess massa och den 31 december kommer sonden att lägga sig i en närmare omloppsbana för att under  drygt 18 månader utföra djupare studier av asteroiden. I juli 2020 planeras OSIRIS-REx att sänkas hela vägen ned
till ytan där den sedan med hjälp av en robotarm skall suga upp minst 60 gram asteroidstoft att föra med sig tillbaka till jorden. Under förutsättning att allt går bra kommer OSIRIS-REx att återvända hem år 2023.

På sin hemsida visar NASA OSIRIS-REx inflygning till Bennu. 

Läs vår tidigare artikel OSIRIS-REx första glimt av asteroiden Bennu.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.