ESA:s sond Solar Orbiter är redo att skickas upp från Cape Canaveral den 6 februari, meddelar ESA i ett pressmeddelande. Ombord finns ett instrument med delar byggda vid svenska Institutet för rymdfysik, för observationer av solens elektriska och magnetiska fält.

Projektet lanserades gemensamt med NASA för nästan ett decennium sedan, och efter förseningar med uppskjutningen meddelade ESA i oktober förra året att testerna i Europa nu var färdiga, och att sonden nu var redo för uppskjutning i februari i år.

Bland de tio instrumenten ombord finns Radio and Plasma Waves, RPW, vilket har delar utvecklade av Institutet för rymdfysik i Uppsala, under ledning av Parisobservatoriets avdelning för astronomiska instrument, LESIA. I projektteamet ingår IRF:s Andris Vaivads, Anders Eriksson och Yuri Khotyaintsev. Instrumentet ska mäta solens elektriska och magnetiska fält. Mer om RPW kan man läsa på IRF:s hemsida.

Konstnärlig tolkning av Solar Orbiter under passagen förbi Venus. Bild: ESA/ATG medialab

Sondens färd till dess slutgiltiga omloppsbana beräknas ta drygt två år. För att hamna rätt så utnyttjar den Venus gravitation till en speciell sorts manöver, så kallad gravitationsslunga. Väl på plats kommer sonden att kunna observera solen närmre än något tidigare solteleskop, och från helt nya vinklar.

Solar Orbiter kommer med sina instrument att undersöka hur solvinden uppstår, och förhoppningen är att vi skall få bättre kunskaper om solens magnetfält samt de energirika partiklar som konstant flödar ut från solen. Som närmast passerar sonden innanför Merkurius, och omloppsbanan är förlagd så att observationer skall kunna göras av polerna. Tack vare detta kan forskarna förhoppningsvis nå nya insikter om de processer i solens inre som genererar magnetfältet.

Genom ett samarbete med NASA:s solsond Parker Solar Probe kommer stora mängder data att kunna sammanställas. Parker är redan framme i en bana som tar den väldigt nära solen – den 29 januari slår den sitt eget rekord och i november når den som allra längst in.

Instrumentet RPW är unikt i det att det kan göra såväl direkta mätningar när Solar Orbiter är som närmast solen, som indirekta mätningar när sonden är långt ut i sin omloppsbana. Förhoppningen är att dessa mätningar skall kunna ge oss svar på hur solvinden och dess magnetfält uppstår.

I följande klipp från ESA kan du se Solar Orbiter under testen i Europa, och lära dig mer om hur de olika instrumenten ombord kommer att användas.