Minns du Oumuamua, den interstellära kometen som passerade genom solsystemet 2017? Nu har det hänt igen. I augusti 2019 upptäckte den krimeanske amatörastronomen Gennadiy Borisov vad han först trodde var en vanlig komet, men som snart visade sig vara något mycket intressantare. Kometens bana avslöjade snart att den precis som Oumuamua var av mer avlägset ursprung. Som en följd av detta går den numera under beteckningen 2I/Borisov, där I:et står för interstellär och 2:an för att det är det andra objektet vi upptäckt i denna kategori.

Det finns inga närbilder på 2I/Borisov, så bilden visar hur en konstnär föreställer sig kometen. Bild: ESO/M. Kormesser.

Nya forskningsresultat visar nu att kometen är mer intressant än vad man först trodde. Den brittiska astronomen Stefano Bagnulo vid Armagh-observatoriet, har lett ett team som med hjälp av ett instrument på Very Large Telescope (VLT, Chile), studerat polarisationen av solljus som passerat genom kometens koma. Det visade sig då att kometens egenskaper skiljer sig markant från solsystemskometer, vilka badats i solvinden under årmiljoner och som dessutom kanske passerat nära solen många gånger. Detta tolkar forskarna som att 2I/Borisov aldrig varit i närkontakt med en stjärna innan den nu råkade passera genom vårt solsystem. Den är därför extremt välbevarad, en rest av det ursprungliga material som en gång byggde upp solsystemen.

2I/Borisov jämförs också med Hale-Bopp (C/1995 O1), kometen som många minns från 1997. Hale-Bopp är förstås en solsystemskomet, men studier visade att den härstammade från solsystemets ytterområden, och att den precis som 2I/Borisov var i princip opåverkad av solvinden. Genom jämförelser mellan de två kometernas egenskaper, kan man konstatera att de är påfallande lika i kemisk komposition. Det betyder i sin tur att det material som en gång formade olika solsystem är i grunden detsamma.

Animationen visar banorna för 1I/Oumuamua och 2I/Borisov. Som framgår kom de båda in i solsystemet på banor nästan vinkelrätt mot vårt banplan. Gravitationskrafterna från solen avlänkar banan innan kometerna kastas ut ur systemet. Figur: Wikimedia commons/Tony873004.

Avslutningsvis kan det tilläggas att vi inte vet varifrån 2I/Borisov kom. Den kom in i solsystemet nästan vinkelrätt mot vårt banplan, och dess bana avslöjar att den härstammar från den galaktiska disken, snarare än från dess halo, men mer kan man inte säga. Nu är den, märkt av solvinden, på väg ut ur solsystemet i riktning mot stjärnbilden Triangeln.