Den 25 april var det dags för marshelikoptern Ingenuitys tredje flygning och den levererade vad forskarna hoppats på. ”Det var ingenting mindre än fantastiskt,” säger Dave Lavery, en av ledarna inom projektet, i ett pressmeddelande från NASA. 

Det har gått 117 år sedan bröderna Wright tog den allra första flygturen på jorden och nu har samma steg tagits på vår grannplanet. Det var måndagen den 19 april i år som den solkraftsdrivna lilla farkosten lyfte från mars yta och tog sig upp till 3 meters höjd, där den stannade en halv minut innan den säkert kunde återvända till marken. Tre dagar senare var det dags igen och nu varade flygturen närmare minuten och innehöll nya utmaningar med längre flygtid, högre höjder och sidorörelser. Ytterligare några dagar senare, den 25 april, var det så dags för den tredje turen då helikoptern verkligen skulle få bekänna färg. Den klarade sig galant under den längre flygturen på 50 meter och kom upp i en hastighet på 2 m/s utan att mista sin navigationsfunktion. Farkostens navigering är sammankopplad med analys av kontinuerliga fotografier från marken, något som försvåras med högre hastigheter. Under denna tredje flygning tänjde man på gränserna för hastigheten, men Ingenuity löste uppgiften utan problem.


Ovan syns Ingenuity med sina kolfiberblad i rörelse. Videon filmades den 8:e april i år av Mastcam-Z instrumentet som finns ombord på NASAs Perseverance Mars Rover. Video: NASA

Farkosten bär inte på några vetenskapliga instrument utan dess syfte är att undersöka om framtida uppdrag kan gynnas av en flygande farkost som komplement till de markburna. Den kan inte flygas live på grund av fördröjningen som det stora avståndet till mars innebär. Det är istället förprogrammerade instruktioner som styr helikoptern, vilket hittills har fungerat friktionsfritt. 

Det första flygfotot i färg från mars, taget av Ingenuity under den andra flygningen 22 april. Bild: NASA

För att länka samman denna händelse med bröderna Wrights sensationella första flygtur på jorden har man valt att kalla det allra första flygfältet på vår grannplanet för Wright Brothers Field. Det är dock inte bara brödernas namn man inspirerats av utan de följer även samma taktik som de hade; det vill säga att inte nöja sig med en inledande framgång utan att se framåt mot projektets utvecklingspotential.