När människor reser i rymden, där vår värld en gång skapades, hur uppmärksammar och beskyddar vi kosmos? Hur kan vi göra kosmos till en del av vår samtida mänskliga historia? Det undrar Center for Humans and Nature i USA, och ber allmänheten bidra med svar från olika perspektiv – känslomässiga, andliga, kulturella, historiska och vetenskapliga.

Var med och lämna ditt svar du också!  (på engelska)

 

Rymdlandskap som visar det stjärnbildande området NGC 3324. Bild: NASA, ESA, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); N. Smith (University of California, Berkeley)