Enligt en artikel i den högt ansedda internationella tidskriften Nature har två astronomiprofessorer vid Lunds universitet under en längre tid utsatt kollegor och studenter för mobbning, kränkningar och diskriminering. Paret har med hjälp av sina maktpositioner kontrollerat medarbetare och studenter genom bland annat verbal aggressivitet, otrevlig ton, nyckfullhet, höjda röster och känsloutbrott.

Problemen med kränkningar på arbetsplatsen har påverkat både det vetenskapliga arbetet och de anställda på avdelningen; flera anställda har blivit sjukskrivna på grund av stress och de vetenskapliga seminarierna som vanligtvis anordnas varje vecka är inställda på grund av problemen på avdelningen. En källa berättar i artikeln att det vetenskapliga arbetet har påverkats mycket, då en stor del av arbetstiden spenderas med att komma tillrätta med problemen istället för med forskning.

Bild: Anna Arnadottir/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Missförhållandena lyftes fram i ljuset genom två medarbetarundersökningar som gjordes av universitetet efter att två anställda på avdelningen lämnat in separata anmälningar mot de två professorerna. Undersökningarna, som gjordes 2020 och initierades av den tidigare chefen för institutionen, visar att 7 av 10 anställda anser att kränkningar eller mobbing förekommit på avdelningen. Problemen har dock pågått mycket länge, och den första incidenten som nämns i artikeln ägde rum för mer än tio år sedan. Många av de drabbade är studenter och postdoktorer som nu har lämnat institutionen.

Problemen påverkar inte bara Lunds universitet. En av de två professorerna är officiellt ordförande för Svenska Nationalkommittén för astronomi. Vice ordföranden har dock lett arbetet sedan januari och kommittén håller nu på att se över policyn för ordförandeskapet. Professorn är också ledare för ett pågående projekt som finansieras genom ett 20 miljoner kronors forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Stiftelsen anser dock att det är upp till universitet att bestämma hur situationen ska hanteras och vem som fortsättningsvis ska leda projektet.

I ett steg för att åtgärda problemen har en av de två professorerna nu bytt avdelning inom universitetet, medan den andra arbetar hemifrån. Hen kommer dock att återintegreras på avdelningen, något som de övriga anställda inte är nöjda med. I artikeln citeras ett protestbrev från 11 seniora forskare vid institutionen där man klargör att man motsätter sig en återintegration av professorn som inte tar hänsyn till offrens oro och säkerhet. Trots att Lunds universitet har nolltolerans mot kränkande särbehandling och mobbning och trots att problemen varit kända under mer än ett årtionde har man från fakultetens och universitets sida inte vidtagit tillräckligt starka åtgärder för att komma tillrätta med missförhållandena, anser både de anställda och den tidigare chefen för avdelningen. Universitets rektor säger att tidigare och tydligare åtgärder hade varit bättre och troligen gjort att många sluppit lida.

Hela artikeln finns att läsa på Natures hemsida. Tidigare har Sydsvenskan publicerat en artikelserie om problemet, som finns att läsa här.

Som nämnts ovan påverkar dessa händelser både Lunds universitet och Astronomisverige i stort, vilket Populär Astronomi är en del av. Vi gör vårt bästa för att trots detta bevaka nyheter som rör Astronomisverige.