En sak som vi alla kan vara tämligen säkra på när det gäller rymdagenturernas projekt är att förr eller senare blir de alltid uppskjutna, även om de måste skjutas upp flera gånger innan så kan ske.

Under de senaste två decennierna har uppskjutningen av JWST varit på gång vid ett flertal tillfällen men av olika skäl, som ni kan läsa om i Populär Astronomi nr. 4/21, har det hela omgärdats av problem som har lett till ständiga förseningar av uppskjutningen.

Det kanske kan kännas lätt att snörpa på munnen, undra vad NASA egentligen sysslar med och fråga sig hur svårt

Förberedelser för test av teleskopets kommande påfrestningar. Solsköldens lager granskas.  Bild: NASA

det kan vara att få iväg någonting upp i rymden men då gäller det att komma ihåg att det är svårt. Mycket svårt. Det är, allting till trots, en större mängd faktorer som felfritt måste stämma överens för att ett komplicerat instrument som JWST och dess komponenter skall kunna fungera adekvat och så länge som det förekommer någon punkt på vilken någonting brister, finns det således ingen rimlig anledning till att genomföra en uppskjutning. Med andra ord skulle knappast någon sätta ett ofärdigt redskap i bruk i förhoppning om att det kommer att fungera såsom var tänkt.

Under 2021 har det dock sett ut som om uppskjutningen av JWST verkligen kommer att bli av under en nära förestående framtid. På sistone har datumen för rymdteleskopets avfärd förvisso fortsatt att flyttas fram men det blir tätare och tätare mellan nämnda datum och den nu rådande tidsangivelsen för uppskjutningen är att den kommer att ske på juldagen, 13:20–13:52 svensk tid*.

Kommer James Webb Space Telescope att bli den efterlängtade julklapp som vi alla hoppas på eller kommer det hela att bli uppskjutet igen? Vad tror du?
Populär Astronomi utlyser härmed en tävling där du kan vinna en årsprenumeration på tidningen. Allt du behöver göra är att skicka oss ett mail på redaktion@popularastronomi.se eller svara oss i sociala medier med det datum som du tror blir JWSTs faktiska uppskjutningsdatum. Vi behöver ditt svar senast den 24/12.

*När detta publicerades var uppskjutningen planerad till 24/12 13:20.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.