Den svenska astronomen Knut Lundmark var först med att identifiera den mörka materian, en bedrift som tidigare tillskrivits den schweizisk-amerikanske astronomen Fritz Zwicky.
Nyheten blev en scoop för Dagens nyheters vetenskapsredaktör Maria Gunther Axelsson den 2 maj 2015 (Lundaprofessorn som upptäckte den mörka materian).
Hur kunde en så stor upptäckt försvinna helt?

Foto: Lunds observatorium. Galaxbild: NASA/CXC/SAO, Detlef Hartmann och  NASA/JPL-Caltech
Knut Lundmark med en inklippt modern bild av M81, en av galaxerna där han hittade spår av mörk materia. (Foto: Lunds observatorium.Galaxbild: NASA/CXC/SAO, Detlef Hartmann och NASA/JPL-Caltech)

Det är en av frågorna som vi ställde till Lars Bergström, professor i fysik vid Stockholms universitet och mannen bakom den uppseendeväckande nyheten, som han kom över av en slump tack vare en referens i en artikel av galaxforskaren och uppsalaprofessorn Erik Holmberg, berättar han.
Knut Lundmarks bortglömda artikel är skriven på tyska och publicerades 1930 i en skrift för att fira 40-årsjubileet av Tysklands astronomiska sällskap. Där rapporterar han om överraskande resultat när han mätt upp galaxernas rörelser – och drar slutsatsen att de måste innehålls stora mängder av något som han kallar ”dunkle Materie”.
Lundmark lade fram bevisen på konferens i Budapest i slutet av augusti 1930, visar det sig (enligt vår Anders Nyholm på Cassiopeiabloggen).
Åttiofem år senare, den 17 april, berättade Lars Bergström berättade om hans artikelfynd på en konferens i italienska Trieste. Mötet handlade just om förbisedda spår inom astronomins jakt på fysikens grundlagar, och på konferensens hemsida kan du se Bergströms presentation om fyndet.
– Det väckte lite uppståndelse, berättar Lars Bergström för Populär Astronomi.

Foto: Zwicky-StichtungInte lika först längre: Zwicky. (Foto: Fritz Zwicky Stiftung)

Historiker har tidigare gett rollen som den mörka materians fader till Fritz Zwicky, som listade ut att mer materia fanns i galaxhopar än vad som lyste. Men enligt artikeln som Bergström grävt fram med hjälp av kolleger i Lund var Lundmark redan den mörka materian på spåren två år före Zwicky. Att galaxer innehåller ett överskott av materia som inte lyste på något sätt blev allmänt känt först på 1970-talet, då amerikanerna Vera Rubin och Kent Ford upptäckte att spiralgalaxer roterade för snabbt för att bara innehålla vanlig materia.
Men just den bedriften gjorde Knut Lundmark redan 1930, med rätt metod dessutom.
– Det här visade att han visste exakt vad man skulle göra, säger Lars Bergström.


En tabell från Lundmarks okända artikel visar hur mycket mörk materia han uppskattade att det finns i flera galaxer, bland dem Vintergatan.

Varför gick Lundmark aldrig till botten med det märkliga fenomenet? Han kan ha misstänkt att det var Jupiterstora planeter eller dammkorn som utgjorde den mörka materian, tror Lars Bergström. Idag kan astronomer utesluta den möjligheten, men den mörka materians egentliga väsen förblir ett mysterium.
På 1930-talet hade Lundmark fullt upp med annat, bland annat att katalogisera galaxer, berättar Lars Bergström.
– Det tyckte han var mycket viktigare än mörk materia, säger han.
Andra forskare, bland dem Zwicky, kände till Lundmarks arbete men arbetet som presenterades i Budapest tycks inte ha blivit citerad. Enligt Lars Bergström, som själv forskar om den mörka materian och vad som kan förklara den, finns det en sensmoral för dagens astrofysiker.
– Hittar man något intressant så släpp inte det, för det är kanske just det som leder vidare, säger han.

Knut Lundmark är idag också känd för viktiga bidrag till upptäckten av universums expansion, något som kommit fram först under de senaste par åren (se vår rapport 2008). Du kan läsa mer om honom på sajten knutlundmark.se. Ett annat aktuellt tips är utdrag ur hans kärleksfulla brevväxling med sin fru, Birgitta Lundmark som Norrbottens museum skrivit om.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.