Vad vill Sverige i rymden? Ska vi bygga ut Esrange? Bör vi satsa på en astronaut på Mars? Hur ska forskarna och företagen få tillgång till rymden för att förstå klimatet och bidra till en säkrare värld?

Läs Cornelia Ekvalls artikel i Populär Astronomi 2018/2.

Nu när valrörelsen 2018 drar igång finns rymdfrågorna på den politiska dagordningen på ett sätt som de inte gjort på mycket länge.

Politikerna är inte överens om vad som behöver göras, men skiljelinjerna är ibland överraskande.

I vårt juninummer Populär Astronomi 2018/2 inleder vi debatten med att intervjua politikerna om de viktigaste rymdfrågorna. Cornelia Ekvall, som tidigare intervjuat Mathias Sundin (L) för Populär Astronomi, nu pratar med alla som vi kunde få tag i. Rymdministern Helene Hellmark Knutsson (S) är såklart med. Vi intervjuar även Betty Malmberg (M) från riksdagens rymdnätverk, riksdagsmännen Penilla Gunther (KD) och Robert Stenkvist (SD), Kirunapolitikern Anders Bältsjö (MP), och såklart även Mathias Sundin. Här kan du läsa artikeln nu.

Bilder: NASA och SSC
Bilder: NASA och SSC

Rymddebatten fortsätter sedan i under Almedalsveckan på Gotland. Den 3 juli ordnar Swedish Aerospace Industries en debatt (se pressmeddelande här). Där deltar Malmberg för moderaterna, Sundin för liberalerna och Gunther för kristdemokraterna, men även Centerpartiets Fredrik Christensson. För S deltar Thomas Strand, ledamot i utbildningsutskottet.

Läs gärna våra tidigare inlägg om rymdpolitik. Läs även vår artikel från maj 2018 om regeringens rymdstrategi. Hos Utbildningsdepartementet finns rymdstrategin i sin helhet och i kortversion. Strategin har också följts av hela sex riksdagsmotioner som alla finns att läsa på regeringens hemsida.

Bland motionerna dem en första ordentlig presentation av Vänsterpartiets rymdpolitik – där samerna och feminism ingår – i motionen från Daniel Riazat (V) och kollegor, och inlägg från samtliga Allianspartierna, inklusive C.

Vilka frågor är viktiga för Populär Astronomis läsare? Följ och bidra till
debatten på Populär Astronomis Facebooksida, på Twitter (där heter vi @PopAst) – eller kommentera här!