Hur kan storstädernas barn och unga få upptäcka stjärnhimlen? Kring Stockholms Observatoriemuseum och Göteborgs Slottskogsobservatorium har det under de senaste åren stormat rejält. Nu är en lösning framme i Stockholm, men i Göteborg är stämningen fortfarande dyster. Finns det lärdomar att dra från en storstad till en annan?

Efter flera år av ovisshet är Stockholms gamla observatorium åter en plats för barn att möta rymden. Observatoriemuseet fick stängas i slutet av 2013 när Kungliga Vetenskapsakademien kom fram till att man inte längre hade råd med att driva museet. En arbetsgrupp tillsattes strax därefter för att hitta en ny ägare. Nu i januari 2019 ska det öppna igen i ny regi, men med Stockholms stad som ägare. Det nya centret smyginvigdes i augusti med Vetenskapens hus som ny värd.

Foto: KVA
Mandatperiodens finaste beslut: när det gällde Observatoriemuseet i Stockholm kom skolborgarrådet Olle Burell (t v) överens med Vetenskapsakademiens ständige sekreteraren Göran K. Hansson. Foto: KVA

Hur gick lösningen till? Karl Grandin, föreståndare för Centrum för vetenskapshistoria, som står för samlingarna som tidigare visats upp på Observatoriemuseet, ger några ledtrådar. En nyckelroll, menar Grandin, hade vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson, som fick det ovanliga och svåra uppdraget att sälja ett museum.

– Vi på Vetenskapsakademien är glada att Stockholms Gamla Observatorium kommit i nya goda händer, skriver Hansson i sin blogg.

Men viktigast tycks ha varit en politiker som verkar brinna för idén om ett observatorium för barnen. Intervjuad i lokaltidningen Vi i Vasastan sa Hanssons motpart Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholms stad, att det till och med var ”roligt” att vara med om att fatta ”det finaste beslutet den här mandatperioden”.

Målet med nya Observatoriemuseet är att skapa ”en ny och kreativ mötesplats mellan skolorna, akademin och ideella organisationer som bidrar till barns utveckling och höjda skolresultat”, som Burell uttrycker det i ett pressmeddelande.

– Det hade inte blivit av om inte han blivit intresserad, slår Karl Grandin fast.

Det blev också Burell som med rykande hjälp av flytande kväve invigde det nya centret på spektakulärt sätt.

Foto: R. Cumming
Kämpar för observatoriet i Göteborg: ordförande Henrik Sandgren och föreståndare Katja Lindblom, här med månen och Chalmersforskaren Niko Kareinen. Foto: R. Cumming

I Göteborg sneglar man ogärna på Stockholm. Men just nu finns desto större behov hos kommunpolitiker att kunna fatta fina beslut.

Slottsskogsobservatoriet i Göteborg har länge haft en liknande roll som gamla observatoriet i Stockholm, med undervisning för skolor och stjärnskådning för allmänheten. Men i augusti 2018, bara dagar före Olle Burells invigningstal i Stockholm, meddelade observatoriet i Slottsskogen att man skulle hålla stängt tills vidare. Det uppmärksammades i bland annat DN och Göteborgs-Posten.

För observatoriet var det dramatiska beslutet bara det senaste i en lång kamp för att säkra finansiering. Turerna dokumenteras i detalj på observatoriets blogg av Katja Lindblom och Henrik Sandgren, observatoriets föreståndare respektive ordförande i Slottsskogsobservatoriets vänner, föreningen som driver verksamheten.

Huvudman för observatoriet fram till 2003 var Göteborgs naturhistoriska museum. Men när museerna i Västra Götaland omorganiserades och samlades under Västarvet hamnade observatoriet utan värd. En lösning skakades fram, med finansiering från Västra Götalands regions kulturnämnd via Slottsskogsobservatoriets vänner, men den tillfälliga finansieringen tog slut 2015.

Sedan dess har observatoriet hankat sig fram på mindre tillskott från sponsorer och fonder, bland dem Stena Fastigheter, Riksbyggen och Tornet AB. Observatoriet hindras att få särskilt stöd från kommunen därför att det skulle strida mot kommunens regler för föreningsstöd. Det är extra ironiskt eftersom det drivs av en förening som startades på förslag av just Göteborgs kommun.

Därför hänger en lösning på att kommunstyrelsen fattar beslut om nya riktlinjer för föreningsbidrag. De nya riktlinjerna ska vara på gång, men har dragit ut på tiden. De väntas enligt senaste beskedet bli klara i bästa fall i januari, vilket kan bli alltför sent för Slottsskogsobservatoriet, vars kassa knappt räcker dit.

Låsningen beror delvis på läget i kommunpolitiken i Göteborg. Det är ”turbulent”, berättar Staffan Lindström (S) för Populär Astronomi. Som förste vice ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg är han en av politikerna med insikt i hur Slottsskogsobservatoriet fallit ”mellan stolarna”, som han uttrycker det. I sådana fall där det finns ett behov av att frångå reglerna behövs beslut på nivå ovanför nämnderna, menar han.

– Då vänder man sig vid den här typen av problem till kommunstyrelsen, säger han.

Försöken hittills att engagera kommunens ledning har gett få framsteg. Varken Göteborgs stad eller regionen vill bli huvudman, som KD-politikern Conny Brännberg uttryckt saken. Sommaren 2017 tog kommunen emot ett förslag av Martin Wannholt (nu ledare för Demokraterna) på ett fast årligt stöd på 750 000 kronor för observatoriet, men det avslogs i kommunstyrelsen den 25 april 2018 efter att ha bordlagts hela fem gånger.

Tydligt stöd för Slottsskogsobservatoriet har också kommit från ett antal framstående forskare. På Twitter kallade Chalmersastronomen Eva Wirström, även styrelseledamot i Svenska astronomiska sällskapet, situationen ”outrageous”. Och ett upprop som manade Göteborgs kommun att säkra observatoriets framtid skrevs under av astronauten Christer Fuglesang, fysikern och författaren Ulf Danielsson, astronomen Maria Sundin, rymdfysikern Gabriella Stenberg Wieser samt flera andra namnkunniga. ”Det vore ett ödesdigert misstag att låta en sådan institution försvinna i dessa dagar”, skriver de.

Den 7 november träffas Göteborgs kommunstyrelsen och ska bland annat ta upp infrastrukturprojektet Västlänken, där just Martin Wannholt profilerat sig som motståndare, och där folkopinionen gjort det svårt för politikerna att enas om hur staden ska styras.

– Efter valet hoppas vi att det finns fler politiker i Göteborg som är beredda att stödja mer naturvetenskap till våra barn och unga, skrev Martin Wannholt på Facebook i augusti.

Är det inte dags för politiker och andra med makt i Göteborg att göra det som behövs för att Slottsskogsobservatoriet åter ska kunna ge stadens barn närkontakt med stjärnorna?

Det skulle kunna vara mandatperiodens finaste beslut.

Foto: Henrik SandgrenMånen och stjärnorna lyser över Slottsskogsobservatoriet. Foto: Henrik Sandgren

[Populär Astronomi strävar efter att rapportera på ett neutralt sätt. Vi och vår ägare Svenska astronomiska sällskapet arbetar för att främja att astronomi kommuniceras till allmänheten och därför är vi stolt jäviga i frågan om Slottsskogsobservatoriets framtid. Katja Lindblom är reporter för Populär Astronomi, men har inte arbetat med den här artikeln. Populär Astronomis redaktör Robert Cumming arbetar även deltid på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Onsala.]

2 KOMMENTARER

  1. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Comments are closed.